Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 94
Vyberte si nemovitost
Nacházíte se: Úvod » VYJÁDŘENÍ K POMLUVĚ

VYJÁDŘENÍ K POMLOUVAČNÉ KAMPANI PROTI MÉ REALITNÍ KANCELÁŘI

Vy, kdož jste četli letáky vylepené na různých budovách, oploceních či sloupech v okrese Beroun či www stránku pod heslem REKO – Beroun, realitní kancelář bez záruky jste seznámeni s obsahem a vy, kteří jste neměli ještě tu možnost, vězte, že jsem se stala obětí nenávisti a zloby člověka, který se pokouší po mém více jak 20 letém úspěšném působení na trhu realitních kanceláří udělat ze mne neseriózní osobu, která odvádí špatnou práci. Osobně se domnívám, že kdyby tomu tak opravdu bylo, zřejmě by má kancelář již dávno na trhu zanikla. Cítím však nutnost Vám všem, kteří jste četli výše uvedené články vysvětlit celou věc, neboť situace je pro velmi tíživá a dehonestující.

V roce 2006 zadali majitelé domu v Kublově jeho prodej mé kanceláři.  Nemovitost  byla prezentována tak, jak se nacházela, tudíž starší, zcela oplocený přízemní rodinný dům s pozemkem. Tuto nemovitost zakoupili manželé Š.. V roce 2014 mne navštívila nová majitelka paní Š. s tím, že se všimla na katastru, že část pozemku o výměře 153 m2 nacházející se podél horní části plotu je v majetku obce Kublov a zjištěním na katastru sdělila, že obec tento pozemek koupila. Zároveň při náhledu do katastru jsem zjistila, že tato část pozemku v době prodeje nebyla ve vlastnictví prodávajících, ačkoliv byla oplocena a prodávající prezentovali při koupi svou nemovitost i včetně této části.  Kupní smlouva byla připravena na základě skutečností uvedených listu vlastnictví  a nabývacím titulu prodávajících. V tu dobu byl snímek z k.n. možný získat pouze na katastrálním úřadu a  ve velikosti provedení snímku si nikdo z nás, ani kupující nevšiml, že tento pozemek k nemovitosti nepatří. Nikdo z nás a zřejmě ani prodávající tenkrát nevěděl, že daná část pozemku, není součásti prodávané nemovitosti. 

Okamžitě jsem nabídla paní Š.,  že zjistím, zda by bylo možné odkoupit pozemek od obce. Po jednání se starostou jsem jí sdělila , že by to bylo možné, ale že by i ze strany její bylo třeba projednat vzájemnou vstřícnost ohledně případného zřízení věcného břemene pro svod dešťové vody. Toto jsem p. Š. oznámila a ona mi obratem odepsala dlouhý dopis, kde se cítila velmi pohoršena, že jsem si dovolila jí navrhnout, aby za starostou zašla a zjistila podmínky, neboť z jejího pohledu to byla jen moje vina a já jsem povinna vše vyřídit.  Následně další den už se na sociálních sítích objevily pomluvy na naší kancelář s uvedením, že prodáváme pozemky bez vědomí majitele (žádný takový pozemek prodán nebyl a ani to není možné). Z toho důvodu jsem požádala o právní pomoc k vyřešení této záležitosti. Právník se tedy ujal vyřízení možnosti odkoupení pozemku, přičemž p. Š. požadovala nejdříve zajistit veškeré zápisy se zastupitelstva obce, protože podezřívala, že záměr prodeje pozemku nebyl podle zákona zveřejněn , tudíž se o prodeji nemohla dozvědět. V jednom ze zápisu byl záměr obce o odkoupení pozemku uveden, starosta zároveň upozornil, že by mohlo dojít k nepříjemnostem s majiteli navazující nemovitosti, ale přesto byl záměr všemi členy zastupitelstva schválen. V září 2015 byl konečně zveřejněn záměr obce uvedený pozemek prodat a tento záměr byl zaslán právnímu zástupci ( kterého jsem najala na své náklady s tím, aby se záležitosti paní Š. ujal a s koupí ji pomohl), který ho předložil p. Š. Jednalo se o cenu 30 600 Kč, což je cena pozemku a náklady spojené s převodem. Zároveň mělo být předmětem kupní smlouvy služebnost strpět přetékání vody ze sousedních pozemků. 

Reakcí na tuto příležitost odkoupit pozemek bylo vytvoření  anonymního letáku, k jehož autorství  a vyvěšení na internetu se  p. Š. přiznala  na policii. Vytvořila si s použitím naší domény své stránky, které denně spravuje a jakékoli kladné recenze naší kanceláře okamžitě vymaže. Zároveň byl tento leták vyvěšován na všech veřejných prostranstvích, autobusových zastávkách, dokonce na vstupech na hřbitovy od Kublova až po Králův Dvůr, v Žebráku, byly házeny do schránek rodinných domů, které byly v tu dobu na prodej přes mou kancelář. K vyvěšování těchto plakátů, které byly po odstranění opětně vylepeny i několikrát denně se ale nepřiznala, protože prý si to mohl kdokoli okopírovat a vyvěšovat. Zajímavé je, že poté, kdy byla vyslechnuta na policii od příštího dne letáky zmizely.

Nezmizela však pomluva na internetu, kde p. Š pravidelnou denní návštěvou stránek boduje v posunu pomluvy na přední místo při otevření našeho webu. Leták je pravidelně obnovován dalšími hanlivými výrazy a pečlivě vybarvován. Jediné, co tam chybí je podpis autora.

Z celé této kauzy je zřejmé, že jmenované vůbec nejde o pozemek, ale o trvalé napadání kanceláře,  neustálé pomluvy a směrování lidí, aby četli její články, je plná zloby, záště a závisti, aniž by měla zájem 

svůj zásadní problém, pro který vše vzniklo, řešit. A tak celá věc nabývá obřích rozměrů a směřuje proti mé osobě a práci, kterou dělám.  Způsobuje mi vážné škody v mém podnikání i v mém soukromí, a proto jsem se rozhodla všechny seznámit s mým pohledem na věc, jakož i podniknout další kroky ke své obraně. 

Jana Kučabová

Realitní kancelář REKO Beroun