Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 183
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – GDPR – REALITNÍ KANCELÁŘ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Správcem osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je Jana Kučabová, podnikající pod názvem realitní kancelář REKO Beroun se sídlem Fügnerova 702, 266 01 Beroun, sídlo kanceláře Havlíčkova 7, 266 01 Beroun, IČ: 45135371, e-mail.: [email protected], [email protected], tel.: 775 555 900, 606630133, 311 625 543
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované fyzické osobě nebo právním subjektu, což je např.: jméno, příjmení, ak. titul, adresa trvalého bydliště a adresa doručovací, datum narození, rodné číslo, IČ, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, doklad o povolení pobytu u cizinců, číslo bankovního účtu.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

 

 1. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření smluv, a to za účelem poskytnutí realitních služeb, tj. veškerých smluv spojených s prodejem a pronájmem nemovitostí, pro zasílání informací o stavu realitní nabídky a poptávky a zprocesování celého případu.
 2. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi klientem a správcem.
 3. Jestliže budeme mít důvod k pochybnostem totožnosti klienta, můžeme ho požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti.
 4. Osobní údaje budou zpracovány ze strany správce po dobu účinnosti smlouvy nebo jeho oprávněného zájmu.

 

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE TŘETÍMI STRANAMI

 

 1. Služba realitní kanceláře je vázána na spolupráci s třetími stranami (např. se správcem úschovy kupní ceny, úvěrujícími bankami, společenstvím vlastníků nemovitosti, soudy apod). Tyto subjekty nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým byly zpřístupněny. 

 

PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Klient má zejména tyto práva:
 2. odvolat kdykoli svůj souhlas
 3. opravit nebo doplnit osobní údaje
 4. vnést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech

 

 1. Správce přijímá a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněným přenosům jakož i k zneužití osobních údajů.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto zásady nabývají účinnosti 9.5.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Celý prostor v jednom přízemním podlaží, stavebně a funkčně oddělený - ano

Vlastní vstup přímo z ulice - ano

Pokud možno vstup bez schodů – bez schodů

Do průčelí požadujeme výlohy, nikoli okna – možno po dohodě s majitelkou

Místo na/nebo u pěší zóny v okolí ostatních bank - poblíž

Nejlépe rohový objekt - není

NE rizikové firmy v budově - nejsou

NE rizikové firmy v sousedství - nejsou

 

Požadavky na stav prostor:

Plně funkční a dostatečně reprezentativní výlohy + okna – po úpravách

Čistý prostor (bez starých technologií a interiérových prvků) - ano

Staticky nenarušený objekt - ano

Funkční topný systém včetně případného kotle i komína - ano

Podlahy nepožadující vyrovnávání či statické úpravy - ano

Bezprostředně sousedící prostory v objektu musí být v konsolidovaném stavu – 

 • ano

Technické požadavky

Možnost umístit externí anténu/parabolu

Možnost umístit externí chladící jednotky

Možnost umístit logo

Na plášti pronajaté jednotky pouze naše firemní označení  - vše ano

Možnost umístění bankomatu do výlohy

Možnost napojení na funkční rozvody vody a kanalizace

Možnost elektrického příkonu min.3x40A

 Cookies