Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 184
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Služby » Geometrický plán

Geometrický plán

Geometrický plán je klasický technický nástroj a neoddělitelná součást všech právních listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitosto, je-li třeba předmět zápisu nově zobrazit do katastrální mapy. Např. při rozdělení stávajícího pozemku, při dokončení budovy, která je předmětem zápisu v katastru nemovitosti.

Geometrický plán musí být vždy vyhotoven na základě výsledků zeměměřických činností. Geometrický plán bez měření je jako pojem nesmysl, a pokud se v praxi vyskytne, je hrubým porušením mnoha ustanovení katastrálních předpisů. Katastrální mapa vzniká originálním mapováním, avšak již druhý den po svém vzniku „stárne“, a proto se musí udržovat v souladu se skutečným a právním stavem.

Druhy geometrických plánů

 • změna hranice katastrálního území
 • rozdělení pozemku
 • změna hranice pozemku
 • vyznačení nebo změnu obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního díla
 • určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
 • doplnění souboru geodetických informací o pozemek evidovaný dosud zjednodušeným způsobem
 • opravu geometrického a polohového určení nemovitostí
 • upřesnění nebo rekonstrukci údajů o parcele podle přídělového řízení
 • průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků
 • průběh hranice určené soudem
 • vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku