Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 181
Vyberte si nemovitost
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Služby » Hypotéka

Hypotéka

Naše společnost spolupracuje s několika bankovními subjekty, kteří jsou giganty na českém trhu. Rádi Vám s poskytnutím úvěru pomůžeme. O čem je tedy řeč?

Hypotéka . . . . . . cesta k vašemu bydlení

- je dlouhodobý účelový úvěr fyzickým osobám mající příjem ze závislé činnosti nebo z podnikání, který může být použit na investici do nemovitosti na území České republiky.

>> Komu je určen
>> Účel hypotečního úvěru
>> Objekt hypotečního úvěru
>> V jaké výši lze získat hypoteční úvěr
>> Čerpání hypotečního úvěru
>> Splácení hypotečního úvěru
>> Úroková sazba
>> Zajištění hypotečního úvěru
>> Výhody

Komu je určen

Hypoteční úvěr je určen fyzickým osobám starším 18-ti let s trvalým pobytem na území České republiky nebo občanům ČR nebo držiteli průkazu o povolení pobytu člena státu Evropských společenství. O úvěr mohou současně žádat až čtyři žadatelé ve dvou domácnostech. Manželé mající společné jmění manželů musí žádat o úvěr společně.

Účel hypotečního úvěru

 • koupě družstevního podílu
 • nákup stavebního pozemku
 • výstavba nemovitosti
 • rekonstrukce nemovitosti
 • modernizace a údržba nemovitosti
 • vypořádání dědictví, společného jmění manželů
 • splacení úvěru, půjčky použité na investice do nemovitosti
 • profinancování již dříve zaplacených vlastních prostředků (maximálně do 50 % úvěru)
 • kombinace výše koupě nemovitosti (i spoluvlastnického podílu)
 • uvedených účelů
 • investice do bytových, administrativních a polyfunkčních budov (s převažující plochou bydlení nebo administrativní), kde návratnost úvěru je postavena na výnosech z nájemného z této nemovitosti

Objekt hypotečního úvěru

 • stavební pozemek
 • nemovitosti sloužící k bydlení vč. příslušenství
 • bytová jednotka v družstevním vlastnictví
 • nemovitosti sloužící k individuální rekreaci
 • bytový dům
 • administrativní a polyfunkční budovy s převažující plochou k bydlení nebo
 • administrativní nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí (garáž, bazén, sauna, terénní úpravy pozemku atd.)
 • nebytová jednotka jen za předpokladu, kdy se realizací investičního záměru stane bytovou
 • Profinancovat lze jako součást úvěru rovněž projekt, inženýrské činnosti a zařízení staveniště.

V jaké výši lze získat hypoteční úvěr

 • hypoteční úvěr je poskytován až do 100 % zástavní hodnoty nemovitosti
 • minimální výše je stanovena jednotlivými bankovními institucemi
 • maximální výše není omezena
 • výše úvěru je současně limitována schopností klienta splácet (výší příjmů)

Čerpání hypotečního úvěru

 • jednorázové (např. koupě nemovitosti, refinancování úvěru)
 • postupné (např. výstavba či rekonstrukce nemovitosti nebo v případě, že dohodnutá platba za nemovitost je rozložena do více splátek)
  Jednorázové čerpání musí být provedeno do určitého časového termínu (dle banky) od data schválení úvěru. Postupné čerpání bývá ukončeno do 24 měsíců (opět dle výběru bankovního ústavu) od data schválení úvěru. Čerpání je účelové bezhotovostní a provádí se na účet prodávajícího uvedeného v kupní smlouvě nebo dodavatele. V případě, kdy klienti nejsou dočasně schopni předložit definitivní doklady ověřující účelovost úvěru, mohou doložit účelovost úvěru zpětně. Ke schválení úvěru předkládá klient alespoň předběžné dokumenty, ze kterých bude zřejmé, že se bude jednat o účelové čerpání.

Splácení hypotečního úvěru

 • dobu splatnosti je možné zvolit většinou v rozmezí 5 – 30 let
 • úvěr musí být splacen do určitého věku žadatele
 • po dobu čerpání klient hradí pouze úroky z aktuálně čerpané částky úvěru
 • po úplném vyčerpání dle volby klienta:
  a) formou pravidelných měsíčních splátek (tzv. anuit). Anuita je konstantní platba zahrnující úrok a jistinu
  b) formou progresivních splátek
  c) formou degresivních splátek

Úroková sazba

 • fixní sazba
 • dle volby klienta na 1 rok, 3 roky, 5, 10 nebo 15 let
 • po dobu zvolené fixace je garantována platnost smluvně sjednaných úrokových podmínek
 • po uplynutí této doby jsou s klientem sjednány úrokové podmínky na další období, současně má při změně fixace možnost splatit úvěr nebo jeho část bez jakýchkoli sankcí a poplatků

Zajištění hypotečního úvěru

 • vždy formou zástavního práva k předmětné nebo jiné nemovitosti ležící na území České republiky (lze zastavit i více nemovitostí)
 • nemovitost, která je předmětem zajištění, nesmí být k datu čerpání zatížena zástavním právem třetí osoby a ani její převod nesmí být omezen s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý stavební spořitelnou
 • nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být nejpozději před čerpáním úvěru pojištěna a pojistné plnění musí být vinkulováno v prospěch banky

Výhody

 • možnost získat okamžitě zdroje na financování investice do nemovitosti bez nutnosti dlouhodobě spořit
 • není vyžadováno sjednání životního pojištění u žadatele o hypoteční úvěr
 • není nutné mít veden běžný účet u banky sloužící k platebnímu styku
 • možnost s hypotékou na investici do nemovitosti získat zároveň určitou část finančních prostředků, které lze použít na cokoliv- Neúčelová část hypotečního úvěru
 • možnost snížení počátečních nákladů spojených se získáním hypotéky a zjednodušení jejího splácení – Hypotéka bez poplatku
 • nemovitost s hypotékou lze kdykoliv během doby splatnosti prodat
 • poplatek za zpracování úvěru je hrazen jen v případě, že je úvěr schválen
 • možnost kombinace hypotečního úvěru s úvěrem od Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) - Hypotéka pro mladé
 • zprostředkování státní finanční podpory
 • možnost uplatnit daňový odpočet zaplacených úroků od základu daně až do výše určené jednotlivým bankovním subjektem
 • možnost výrazného snížení výše měsíční splátky rozložením splácení úvěru do delšího časového období
 • garance úrokové sazby po dobu 30 dnů. Pokud by v době platnosti garance úrokové sazby došlo ke snížení úrokové sazby, bude klientovi poskytnut hypoteční úvěr za nižší úrokovou sazbu
 • možnost získat hypoteční úvěr bez doložení svých příjmů - Hypotéka bez doložení příjmu